បាក់តេរីសាស្ដ្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បាក់តេរីសាស្ដ្រ (អង់គ្លេសBacteriology) ជាសាខាមួយនៃជីវវិទ្យា ដែលសិក្សាផ្លូវរូបសាស្ដ្រ បរិស្ថានវិទ្យា ពន្ធុវិទ្យានិងជីវគីមីសាស្រ្តរបស់បាក់តេរី ។ បាក់តេរីវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយនៃអតិសុខុមជីវសាស្ដ្រដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ប្រភេទបាក់តេរីនីមួយ ៗ ។[១]

  1. Wassenaar, T. M. "Bacteriology: the study of bacteria" www.mmgc.eu បណ្ណសារពីខ្លឹមសារដើមលើ24 July 2011 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 18 June 2011