បាក់តេរីសាស្ដ្រ

ពីវិគីភីឌា

បាក់តេរីសាស្ដ្រ (អង់គ្លេស: Bacteriology) ជាសាខាមួយនៃជីវវិទ្យា ដែលសិក្សាផ្លូវរូបសាស្ដ្រ បរិស្ថានវិទ្យា ពន្ធុវិទ្យានិងជីវគីមីសាស្រ្តរបស់បាក់តេរី ។ បាក់តេរីវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយនៃអតិសុខុមជីវសាស្ដ្រដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ប្រភេទបាក់តេរីនីមួយ ៗ ។[១]

  1. T. M. Wassenaar () Bacteriology: the study of bacteria. www.mmgc.eu () Archived from the original on 24 July 2011 Retrieved on 18 June 2011