បាក់តេរីសាស្ដ្រ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បាក់តេរីសាស្ដ្រ (អង់គ្លេសBacteriology) ជាសាខាមួយនៃជីវវិទ្យា ដែលសិក្សាផ្លូវរូបសាស្ដ្រ បរិស្ថានវិទ្យា ពន្ធុវិទ្យានិងជីវគីមីសាស្រ្តរបស់បាក់តេរី ។ បាក់តេរីវិទ្យាគឺជាផ្នែកមួយនៃអតិសុខុមជីវសាស្ដ្រដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ប្រភេទបាក់តេរីនីមួយ ៗ ។[១]

  1. Wassenaar, T. M.។ "Bacteriology: the study of bacteria"។ www.mmgc.eu។ បា១នទុកជាឯកសារ ពីសំណៅដើម នៅថ្ងៃ 24 July 2011http://www.bacteriamuseum.org/cms/bacteria/bacteriology-the-study-of-bacteria.html។ បានយកមក 18 June 2011