បុណ្យជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បុណ្យជាតិ ជាបុណ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់សំរាកពីការងារ និង មន្ត្រីរដ្ឋចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដូចជា÷