បុរាណវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បុរាណវិទ្យា គឺជាការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រ អំពីវប្បធម៍របស់មនុស្ស តាមរយៈការងើបឡើងវិញនិងការវិភាគវប្បធម៍សម្ភារៈ។

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

 • Haller, Dieter "Interviews with German Anthropologists: Video Portal for the History of German Anthropology post 1945" Ruhr-Universität Bochum ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 22 March 2015
 • "AAANet Home" American Anthropological Association 2010
 • "Home" European Association of Social Anthropologists 2015
 • Hagen, Ed (2015) "AAPA" American Association of Physical Anthropologists
 • "Home" Australian Anthropological Society ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 23 March 2015
 • "AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana" (Spanish) Antropólogos Iberoamericanos en Red ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015CS1 maint: Unrecognized language (link)
 • "Home" Human Relations Area Files ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015
 • "Home" National Association for the Practice of Anthropology ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015
 • "About" Radical Anthropology Group ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015
 • "Home" Royal Anthropological Institute ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015
 • "Home" The Society for Applied Anthropology ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2015
 • "Anthropology" American Museum of Natural History ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 25 March 2015
 • "Department of Anthropology" Smithsonian National Museum of Natural History ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 25 March 2015
 • "AIO Home" Anthropological Index Online Royal Anthropological Institute ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 25 March 2015