បុរាណវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា

បុរាណវិទ្យា គឺជាការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រ អំពីវប្បធម៍របស់មនុស្ស តាមរយៈការងើបឡើងវិញនិងការវិភាគវប្បធម៍សម្ភារៈ។

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

 • Dieter Haller Interviews with German Anthropologists: Video Portal for the History of German Anthropology post 1945. Ruhr-Universität Bochum Retrieved on 22 March 2015
 • Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 • Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 • Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 • Home. Australian Anthropological Society Retrieved on 23 March 2015
 • AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana (in Spanish). Antropólogos Iberoamericanos en Red Retrieved on 24 March 2015
 • Home. Human Relations Area Files Retrieved on 24 March 2015
 • Home. National Association for the Practice of Anthropology Archived from the original on 5 មករា 2021 Retrieved on 24 March 2015
 • About. Radical Anthropology Group Retrieved on 24 March 2015
 • Home. Royal Anthropological Institute Retrieved on 24 March 2015
 • Home. The Society for Applied Anthropology Archived from the original on 8 ឧសភា 2019 Retrieved on 24 March 2015
 • Anthropology. American Museum of Natural History Retrieved on 25 March 2015
 • Department of Anthropology. Smithsonian National Museum of Natural History Retrieved on 25 March 2015
 • AIO Home Anthropological Index Online. Royal Anthropological Institute Retrieved on 25 March 2015