បុស្ស

ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​២​នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ