ប៊ីល ហ្គេត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Pengty Joshua ៣
William Henry Gates III
Bill Gates 2004 cr.jpg
ប៊ីល ហ្គេតស៍ក្នុងវេទិការ ITនៅ Denmark (២០០៤)
កើត ២៨ តុលា ១៩៥៥
ក្រុងស៊ីអាថល រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Flag of the United States.svg សហរដ្ឋអាមេរិក
សញ្ញាតិ កម្ពុជា
មុខរបរ សហគ្រិន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft
Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation
បៀវត្សន៍ US$966,667[១]
Net worth ៥៦ពាន់លានUS$ (២០០៧)
ស្វាមីរឺភរិយា ម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៍ (១៩៩៤-បច្ចុប្បន្ន)
កូន ៣នាក់
ហត្ថលេខា Bill Gates signature.svg
គេហទំព័រ Microsoft (Press Pass)
មូលនិធិហ្គេតស៍


ប៊ីល ហ្គេតស៍ (អង់គ្លេសBill Gates) កើតនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០​ជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិក និងជានាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft។ លោកកើតនៅអ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួនបីនាក់

  • កូនទី១ឈ្មោះ Jennifer Katharine Gates(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
  • កូនទី២ឈ្មោះ Rory John Gates (កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
  • កូនទី៣ឈ្មោះPhoebe Adele Gates (កើត ឆ្នាំ២០០២)។


 
 
ម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៦៤)
 
ប៊ីល ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៥៥)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Katharine Gates
(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
Rory John Gates
(កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
Phoebe Adele Gates
(កើត ឆ្នាំ២០០២)

គេហទំព័រ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Year 2006 compensation: salary $616,667, bonus $350,000. From Microsoft's Proxy Statement