ប៊ីល ហ្គេត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Pengty Joshua ៣
William Henry Gates III
Bill Gates 2004 cr.jpg
ប៊ីល ហ្គេតស៍ក្នុងវេទិការ ITនៅ Denmark (២០០៤)
កើត ២៨ តុលា ១៩៥៥
ក្រុងស៊ីអាថល រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន  សហរដ្ឋអាមេរិក
សញ្ញាតិ កម្ពុជា
មុខរបរ សហគ្រិន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft
Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation
បៀវត្សន៍ US$966,667[១]
Net worth ៥៦ពាន់លានUS$ (២០០៧)
ស្វាមីរឺភរិយា ម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៍ (១៩៩៤-បច្ចុប្បន្ន)
កូន ៣នាក់
ហត្ថលេខា Bill Gates signature.svg
គេហទំព័រ Microsoft (Press Pass)
មូលនិធិហ្គេតស៍


ប៊ីល ហ្គេតស៍ (អង់គ្លេស: Bill Gates) កើតនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០​ជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិក និងជានាយកក្រុមហ៊ុន Microsoft។ លោកកើតនៅអ្នកទាំងពីរមានកូនចំនួនបីនាក់

  • កូនទី១ឈ្មោះ Jennifer Katharine Gates(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
  • កូនទី២ឈ្មោះ Rory John Gates (កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
  • កូនទី៣ឈ្មោះPhoebe Adele Gates (កើត ឆ្នាំ២០០២)។


 
 
ម៉េលីនដា ហ្រ្វេន ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៦៤)
 
ប៊ីល ហ្គេតស៏
(កើតឆ្នាំ១៩៥៥)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jennifer Katharine Gates
(កើតខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦)
Rory John Gates
(កើត ឆ្នាំ១៩៩៩)
Phoebe Adele Gates
(កើត ឆ្នាំ២០០២)

គេហទំព័រ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Year 2006 compensation: salary $616,667, bonus $350,000. From Microsoft's Proxy Statement