ផាន់មុនចំ

ពីវិគីភីឌា
ផាន់មុនចំ

ផាន់មុនចំផាន់មុនចម (កូរ៉េ: 판문점, Panmunjeom) ឥឡូវមានទីតាំងនៅកែសង ខេត្តហ្វាងហែខាងជើង ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាភូមិមួយគ្រាន់តែខាងជើងដឺការពិតព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលជាកន្លែងដែលឆ្នាំ 1953 កិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់កូរ៉េ ដែលបានផ្អាកសង្គ្រាមកូរ៉េត្រូវបានចុះហត្ថលេខា អគារដែលជាកន្លែងដែលបទឈប់បាញ់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅតែឈរ