ផូស្វាត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ផូស្វាត (បារាំងនិងអង់គ្លេស ៖ phosphate) គឺជាធាតុចម្លងគីមីនៃអាស៊ីតផូស្វរិច មានរ៉ែដ៏សំខាន់ជាអាប៉ាទីត ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រមូលពីផូស្វាត។