អាស៊ីតផូស្វរិច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អាស៊ីតផូស្វរិច (បារាំងacide phosphorique, អង់គ្លេសphosphoric acid) ជាអាស៊ីតរ៉ែដែលមានរូបមន្តគីមី H3PO4