ពហុកីឡាដ្ឋានស៊ូហ្គាថាដាសា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ពហុកីឡាដ្ឋានស៊ូហ្គាថាដាសា ជាពហុកីឡាដ្ឋានពហុប្រយោជន៍ មានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី កូឡុំបូ ប្រទេសស្រីលង្កា។ វាត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់ភាគច្រើន​សំរាប់ការប្រកួត​កីឡាបាល់ទាត់ និង អត្តពលកម្ម។ ពហុកីឡាដ្ឋាននេះ​​មានចំនុះ ២៥ ០០០ នាក់។ កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩១ និង ឆ្នាំ២០០៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីនេះ។