កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩១

ពីវិគីភីឌា

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេស ស្រីលង្កា នៅឆ្នាំ១៩៩១។

កំនត់ត្រាមេដាយ[កែប្រែ]

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស មាស ប្រាក់ សំរិទ្ឋ សរុប
 ឥណ្ឌា ៦៤ ៥៩ ៤១ ១៦៤
 ស្រីលង្កា ៤៤ ៣៤ ៤០ ១១៨
 ប៉ាគីស្ថាន ២៨ ៣២ ២៥ ៨៥
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ២៨ ៤០
 នេប៉ាល់ ២៩ ៣៩
 ម៉ាល់ឌីវ
 ប៊ូតាន
សរុប ១៤២ ១៤២ ១៦៣ ៤៤៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា[កែប្រែ]


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦