ការរួមចំណែក​របស់អ្នកប្រើប្រាស់

Jump to navigation Jump to search

This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:

  • ម៉ោង១៦:៤៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 72.36.128.0/17 (ផុតកំណត់ នៅថ្ងៃ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ម៉ោង១៦:៤៣) (Open Proxy: Colocation webhost - Contact stewards if you are affected <!--RackSpace -->)
ស្វែងរកការរួមចំណែកពន្លាតបង្រួញ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

គ្មានបន្លាស់ប្ដូរត្រូវគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។