ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អព្ភន្ត្រីបជា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
'''ព្រះចៅបរមវង្សធើ ព្រះអង្គចៅអព្ភន្ត្រីបជា''' ({{RTGS| Apphantripracha}}) ({{lang-th| พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา}}) (ថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 1889 - ថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1934) គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសសៀម (ក្រោយមកប្រទេសថៃ) ។ នាងជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយសៀមរាជ។ នាងជាកូនស្រីរបស់ជូឡាឡុង, ស្តេចរាមាទី V នៃប្រទេសសៀម។
 
ម្តាយរបស់នាងគឺអគ្គមហេសី Noble (ចៅចោមចៅ Manda) Sae Rojanadis (เจ้าจอมมารดาแส โรจนดิศ) ជាកូនស្រីរបស់ប្រាយ៉ា Abbhantrikamas (พระยาอัพภันตริกามาตย์) ហើយ Bang Rojanadis ។ (บาง โรจนดิศ) នាងមានបងប្អូន 2 នាក់; បងប្រុសនិងប្អូនស្រី;
 
ព្រះអង្គម្ចាស់ Khajera Chirapradidha (เขจรจิรประดิษฐ) (23 កក្កដា 1888 - 7 ខែតុលាឆ្នាំ 1888) ព្រី Dibyalangkarn (ทิพยาลังการ) (17 ខែមករាឆ្នាំ 1891 - 4 មិថុនាឆ្នាំ 1932)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ