ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "យេនឌ័រ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Interlanguage links have automatically migrated to Wikidata at d:Q48264.)
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
យេនឌ័រ​ មានន័យថា «ប្រភេទ»។ ពាក្យនេះតែងតែត្រូវគេប្រើ ជំនួសអោយពាក្យ ភេទរបស់មនុស្សម្នាក់ (ប្រុស រឺ ស្រី)។
 
នៅក្នុង[[វិទ្យសាស្រ្តសង្គម]] ពាក្យយេនឌ័រ​ និងភេទ មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា៖ពាក្យយេនយចុំុំ
 
ឌ័រ​ និងភេទ មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា៖
* ពាក្យ «[[ភេទ]]» សម្តៅទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នរណាម្នាក់។ វាបង្ហាញពី ភាពជា [[ស្រី]] ឬ​ [[ប្រុស]] របស់ខ្លួនប្រាណខាងក្រៅរបស់នរណាម្នាក់។
* ពាក្យ «យេនឌ័រ» សម្តៅទៅលើ បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងអត្តចរិតរបស់នរណាម្នាក់។ វាបង្ហាញអំពី អារម្មណ៍ រឺ កាយវិការរបស់មនុស្សម្នាក់ ថាតើគេដូចមនុស្សស្រី រឺ ដូចមនុស្សប្រុស។
 
== Other pages ==
*[[Gender identity]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ