ស្រុកសំរោង៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
No edit summary
'''ស្រុកសំរោង'''មាន២កន្លែងក្នុង[[ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា]]៖
#REDIRECT [[ស្រុកសំរោង (ខេត្តតាកែវ)]]
* [[ស្រុកសំរោង(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)|ស្រុកសំរោង]]នៅ[[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]
#REDIRECT* [[ស្រុកសំរោង (ខេត្តតាកែវ)|ស្រុកសំរោង]]នៅ[[ខេត្តតាកែវ]]
៩៤៧៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ