ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វ៊ុមិហ៊ីតុ​ អាគីស្ស៊ីណុមីយ៉ា

ពីវិគីភីឌា
ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វ៊ុមិហ៊ីតុ​ អាគីស្ស៊ីណុមីយ៉ា

ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វ៊ុមិហ៊ីតុ​ អាគីស្ស៊ីណុមីយ៉ា (ជប៉ុន: 秋篠宮文仁親王) (កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦២) គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃ ជប៉ុន[១] គឺជាបងប្អូននៅក្នុង អធិរាជណារុតូទី ដែលជាអធិរាជជប៉ុនបច្ចុប្បន្ន។[២][៣]

យោង[កែប្រែ]

  1. Imperial Household Agency (Kunaicho): Their Imperial Highnesses Prince and Princess Akishino; personal histories Archived 17 April 2019[Date mismatch] at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
  2. การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญรัชสมัยเฮเซและโชวะ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย. ()Retrieved on 5 กันยายน 2560
  3. สมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแสดงความเสียพระทัยกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว. (14 ตุลาคม 2559)Retrieved on 5 กันยายน 2560