ភទ្របទ

ដោយវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​១០​នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ