ភាសានេប៉ាល់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភាសានេប៉ាល់
नेपाली (នេប៉ាលី)
ដើមកំណើតនៅ ប្រទេសនេប៉ាល់ ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសភូតាន
Region អាស៊ីខាងត្បូង
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត 35លាននាក់  (date missing)
អំបូរភាសា
ប្រព័ន្ធសរសេរ អក្សរទេវណាគ្រី
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង ប្រទេសនេប៉ាល់ ហើយ រដ្ឋសិកខិម(ប្រទេសឥណ្ឌា)
Regulated by ស្ថាប័នភាសានេប៉ាល់
កូដភាសា
ISO 639-1 ne
ISO 639-2 nep
ISO 639-3 nep