ភិស្សានុលោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

16°49′29″N 100°15′34″E / 16.82472°N 100.25944°E / 16.82472; 100.25944Coordinates: 16°49′29″N 100°15′34″E / 16.82472°N 100.25944°E / 16.82472; 100.25944

Thailand Phitsanulok locator map.svg

ភិស្សានុលោក (សៀមพิษณุโลก) គឺជាខេត្តមួយនៅតំបន់កណ្ដាលកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃ។ ចំនួនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានចំនួន ៨៦៣.៤០៤ នាក់[១] ដែលមានផ្ទៃដី ១០.៨១៥.៨៥៤ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។ រដ្ឋបាលខេត្តត្រូវបានបែងចែកជា ៩ ខណ្ឌដោយមានក្រុងភូថុនណុកជាមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តនិងសាលាក្រុង។ មានព្រំប្រទល់ជាមួយស្រុកឆៃបូរី។ ប្រទេសឡាវភាគheastសាននៃខេត្ត។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf 2561. สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2562