ភូមិត្រពាំងចក

ដោយវិគីភីឌា

ត្រពាំងចក ជាភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មី។ នៅក្នុងភូមិនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ១៨៦គ្រួសារ ហើយភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្ម និងកម្មកររោងចក្រ។ មេភូមិឈ្មោះ អុន សុខន។