ភូមិអូពីរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភូមិអូពីរជាភូមិមួយស្ថិតនៅសង្កាត់៤ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។