ភ្នំតាពូ

ពីវិគីភីឌា

ភ្នំតាពូ ជាភ្នំដែលស្ថិតនៅចំងាយ ៤៣គីឡូម៉ែត្រ ពី ខេត្តសុខោទ័យ ដែលមានប្រាសាទមួយនៅលើកំពូលភ្នំគឺ ប្រាសាទឥដ្ឋតាពូ