ប្រាសាទឥដ្ឋតាពូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រាសាទឥដ្ឋតាពូ ជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលកសាងឡើងជាប្រភេទប្រាសាទភ្នំ ដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំតាពូ ថៃបានដូរឈ្មោះថា ភ្នំពូតា និង ប្រាសាទឈ្មោះ ប្រាសាទតាពូ។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]