ភ្នំស

ពីវិគីភីឌា

ភ្នំស

រូបភាពភ្នំស
ប្រវត្តិ
នាម​ពេញ ភ្នំស
ផ្ទៃដី ? ហិចតា
ក្រឡាផ្ទៃ បណ្ដោយ : ? ម៉ែត្រ × ទទឹង : ? ម៉ែត្រ
កម្ពស់ ? ម៉ែត្រ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត  កម្ពុជា
កម្មសិទ្ធរបស់