មហាសមុទ្រខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា

មហាសមុទ្រ​អង់តាកទិក (Southern Ocean) ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា "មហាសមុទ្រ​អង់តាកទិក" ឬ "មហាសមុទ្រ​ប៉ូលខាងត្បូង" មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ចុង​ខាងត្បូង បំផុត​នៃ​ផែនដី មាន​រយៈទទឹង ៦០º ត្ប​។ "អង្គការភូមិសាស្ត្រទឹកអន្តរជាតិ" បាន​កំណត់​ថា "មហាសមុទ្រ​ខាងត្បូង" គឺជា​មហាសមុទ្រ​មួយ​ដែល​ព័ទ្ធ​ជា​រង្វង់​ជុំវិញ​ទ្វីប​អង់តាកទិក​។