មាស សាម៉ន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មាស សាម៉ន

មាស សាម៉ន

ឯកសារ:លោក មាស សាម៉ន.jpg
រូបភាពលោក មាស សាម៉ន
ជីវប្រវត្តិសង្ខេប
នាម​ពេញ មាស សាម៉ន
រហស្សនាម អ្នកចម្រៀងថ្លុកមុខស្រស់
សញ្ជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
អាជីព
  • អ្នកចម្រៀង
ជំនាញ
  • អ្នកចម្រៀង
  • វាយស្គរភ្លោះ
  • កូតវីយ៉ូឡុង
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ថ្ងៃទទួលមរណភាព
ស្រុកកំណើត
ឪពុក
ម្តាយ
ភរិយា
បុត្រ

បទចម្រៀងរបស់លោក[កែប្រែ]