មិគសិរ

ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​១​នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ មាន​២៩​​ថ្ងៃ (ហៅ​ថា​មាគសិរ ក៏បាន)។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ