ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
Shah fullsize.jpg
សាហ៍របស់អ៊ីរង់
រជ្ជកាល 16 កញ្ញា 1941 –
11 កុម្ភៈ 1979
រាជាភិសេក 26 តុលា 1967
អង្គមុន រេហ្សា សាហ៍
អង្គក្រោយ រាជានិយមលុបបំបាត់ចោល
រាជពន្ធភាព ហ្វាវសីយ៉ានៃអេហ្ស៊ីប
(m. 1939 – d. 1948) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: ហ្វាវសីយ៉ានៃអេហ្ស៊ីប
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)

សូរ៉ាយ៉ា អេសហ្វានឌីយ៉ារី បាកទីយ៉ារី
(m. 1951 – d. 1958) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: សូរ៉ាយ៉ា អេសហ្វានឌីយ៉ារី បាកទីយ៉ារី
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)

ហ្វារ៉ា ឌីបា
(m. 1959) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: ហ្វារ៉ា ឌីបា
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)
រាជបច្ឆាញាតិ
ព្រះនាងសាណាស់
រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី, ព្រះអង្គម្ចាស់ក្រោននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ព្រះនាងហ្វារ៉ាហ៍ណាស
ព្រះអង្គម្ចាស់អាលី រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
ព្រះនាងលេឡា
ព្រះនាមពេញ
ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
វង្ស រាជវង្សប៉ាហ៍ឡាវី
បិតា រេហ្សា សាហ៍
មាតា តាច អាល់ ម៉ូលូក
ប្រសូត (1919-10-26)26 តុលា 1919
តេហេរ៉ង់, កាញ៉ារអ៊ីរង់
សុគត 27 កក្កដា 1980(1980-07-27) (អាយុ 60 ឆ្នាំ)
គែរ, អេហ្ស៊ីប
ព្រះសុសាន 29 កក្កដា 1980
វិហារអ៊ីស្លាមអាល់រីហ្វាអ៊ី, ទីក្រុងគែរ, អេហ្ស៊ីប
ព្រះហត្ថលេខា
សាសនា ស៊ីអាអ៊ីស្លាម

ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី (ពែរ្ស: محمدرضا پهلوی‎, pronounced [mohæmˈmæd reˈzɒː pæhlæˈviː]; 26 តុលា 1919 – 27 កក្កដា 1980),[១] បានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា សាហ៍ (محمدرضا شاه), គឺជាស្តេចសាហ៍ចុងក្រោយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 1941 រហូតដល់ការផ្តួលរំលំរបស់គាត់នៅក្នុងបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ នៅថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1979 ដោយសារឋានៈជាស្តេចសាហ៍ចុងក្រោយនៃអ៊ីរ៉ង់ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ជាធម្មតាថា ព្រះសាហ៍

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Historic Personalities of Iran: Mohammad Reza Shah Pahlavi www.iranchamber.com