Jump to content

ភាសាពែរ្ស

ពីវិគីភីឌា

ភាសាពែរ្ស (ពែរ្ស: فارسی , អ.ស.អ.: [fɒːɾˈsiː]) គឺជាភាសាអ៊ីរ៉ង់ ដែលជាភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាឥណ្ឌូអ៊ីរ៉ង់នៃក្រុមភាសាឥណ្ឌូអឺរ៉ុប។ ភាគច្រើននិយាយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

ពែរ្ស
ផ្វាស៊ី
فارسی
ពាក្យនេះ فارسی ជាអក្សរពែរ្ស (រចនាបថណាស្តាលីខ)។
ការបញ្ចេញសំឡេង[fɒːɾˈsiː]
ដើមកំណើតនៅអ៊ីរ៉ង់[១]

អាហ្វហ្កានីស្ថាន[១](as Dari)
តាជីគីស្ថាន[១](as Tajik)
អ៊ូសបេគីស្ថាន
អ៊ីរ៉ាក់
គុយវ៉ែត[២]
បារ៉ែន
អាស៊ែបៃសង់[៣]

(See list of all countries)
អ្នកនិយាយដើមកំណើត
Expression error: Unrecognized punctuation character "២".[៣]
(110 million total speakers)[៣]
ទម្រង់ដើម
គ្រាមភាសា
Arabic (Persian alphabet)
Cyrillic (Tajik alphabet)
Hebrew script
Persian Braille
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
 អ៊ីរ៉ង់
 អាហ្វហ្គានីស្ថាន
 តាជីគីស្ថាន
គ្រប់គ្រងដោយAcademy of Persian Language and Literature (Iran)
Academy of Sciences of Afghanistan[ត្រូវការអំណះអំណាង]
កូដភាសា
ISO 639-1fa
ISO 639-2per (B)
fas (T)
ISO 639-3fas – លេខកូដរួមបញ្ចូល
លេខកូដបុគ្គល:
pes – Western Persian
prs – Eastern Persian
tgk – Tajiki
aiq – Aimaq
bhh – Bukharic
haz – Hazaragi
jpr – Dzhidi
phv – Pahlavani
deh – Dehwari
jdt – Juhuri
ttt – Caucasian Tat
Linguasphere58-AAC (Wider Persian) > 58-AAC-c (Central Persian)
Approximate extent of the Persian language area. Map includes all three dialects of Persian.
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA

ទំព័រគំរូ:Contains Perso-Arabic text Persian is an Iranian language within the Indo-Iranian branch of the Indo-European languages. It is primarily spoken in Iran (known as فارسی Farsi [fɒːɾˈsiː] or پارسی Parsi), Afghanistan (officially known as "Dari" since 1958 for political reasons[៤]), Tajikistan (officially known as "Tajik" since the Soviet era),[៥] and other countries which historically came under Persian influence. The Persian language is classified as a continuation of Middle Persian, the official religious and literary language of Sassanid Persia, itself a continuation of Old Persian, the language of the Persian Empire in the Achaemenid era.[៦][៧][៨] Persian is a pluricentric language and its grammar is similar to that of many contemporary European languages.[៩]

There are approximately 110 million Persian speakers worldwide, with the language holding official status in Iran, Afghanistan and Tajikistan. For centuries Persian has also been a prestigious cultural language in Central Asia, South Asia, and Western Asia.[១០] Persian is used as a liturgical language of Islam in Iran, Afghanistan, and Tajikistan.

ភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេហៅថា "iftizah" និង "vahshatnak" ។

the language of afghanistan is often called "iftizah" and "vahshatnak".

Persian has had a considerable, mainly lexical influence on neighboring languages, particularly the Turkic languages in Central Asia, Caucasus, and Anatolia, neighboring Iranian languages, as well as Armenian, and Indo-Aryan languages, especially Urdu. It also exerted some influence on Arabic, particularly Bahraini Arabic,[១១] while borrowing much vocabulary from it after the Muslim conquest of Persia.[៦][៩][១២][១៣][១៤][១៥]

With a long history of literature in the form of Middle Persian before Islam, Persian was the first language in Muslim civilization to break through Arabic’s monopoly on writing, and the writing of poetry in Persian was established as a court tradition in many eastern courts.[១០] Some of the famous works of Persian literature are the Shahnameh of Ferdowsi, works of Rumi, Rubaiyat of Omar Khayyam, Divan of Hafiz and poems of Saadi.

 1. ១,០ ១,១ ១,២ Samadi, Habibeh; Nick Perkins (2012). Martin Ball, David Crystal, Paul Fletcher. រៀ. Assessing Grammar: The Languages of Lars. Multilingual Matters. p. 169. ល.ស.ប.អ. 978-1-84769-637-3. 
 2. "SociolinguistEssex XII - 2007" (PDF). Essex University. 2007. p. 5. Archived from the original (PDF) on 2013-10-14. Retrieved 2013-09-13.
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ ៣,៣ ៣,៤ ៣,៥ Windfuhr, Gernot. The Iranian Languages. Routledge. 2009. p. 418.
 4. Asta Olesen, "Islam and Politics in Afghanistan, Volume 3", Psychology Press, 1995. pg 205: "There began a general promotion of the Pashto language at the expense of Farsi – previously dominant at the educational and administrative level – and the term 'Dari' for the Afghan version of Farsi came into common use, being officially adopted in 1958"
 5. Mona Baker, Kirsten Malmkjr , "Routledge Encyclopedia of Translation Studies", pg 518: "among them the realignment of Central Asian Persian, renamed Tajiki by the Soviet Union", [១]
 6. ៦,០ ៦,១ Lazard, Gilbert 1975, "The Rise of the New Persian Language" in Frye, R. N., The Cambridge History of Iran, Vol. 4, pp. 595–632, Cambridge: Cambridge University Press. "The language known as New Persian, which usually is called at this period (early Islamic times) by the name of Dari or Farsi-Dari, can be classified linguistically as a continuation of Middle Persian, the official religious and literary language of Sassanian Iran, itself a continuation of Old Persian, the language of the Achaemenids. Unlike the other languages and dialects, ancient and modern, of the Iranian group such as Avestan, Parthian, Soghdian, Kurdish, Balochi, Pashto, etc., Old Middle and New Persian represent one and the same language at three states of its history. It had its origin in Fars (the true Persian country from the historical point of view) and is differentiated by dialectical features, still easily recognizable from the dialect prevailing in north-western and eastern Iran."
 7. Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier, Peter Trudgill, "Sociolinguistics Hsk 3/3 Series Volume 3 of Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society", Walter de Gruyter, 2006. 2nd edition. pg 1912. Excerpt: "Middle Persian, also called Pahlavi is a direct continuation of old Persian, and was used as the written official language of the country." "However, after the Moslem conquest and the collapse of the Sassanids, the Pahlavi language was gradually replaced by Dari, a variety of Middle Persian, with considerable loan elements from Arabic and Parthian."
 8. Skjærvø, Prods Oktor (2006). Encyclopedia Iranica, "Iran, vi. Iranian languages and scripts, "new Persian, is "the descendant of Middle Persian" and has been "official language of Iranian states for centuries", whereas for other non-Persian Iranian languages "close genetic relationships are difficult to establish" between their different (Middle and Modern) stages. Modern Yaḡnōbi belongs to the same dialect group as Sogdian, but is not a direct descendant; Bactrian may be closely related to modern Yidḡa and Munji (Munjāni); and Wakhi (Wāḵi) belongs with Khotanese."
 9. ៩,០ ៩,១ Richard Davis, "Persian" in Josef W. Meri, Jere L. Bacharach, "Medieval Islamic Civilization", Taylor & Francis, 2006. pp. 602–603. "The grammar of New Persian is similar to many contemporary European languages."Similarly, the core vocabulary of Persian continued to be derived from Pahlavi.
 10. ១០,០ ១០,១ Encyclopædia Britannica: Persian literature, retrieved Sept. 2011.
 11. Dialect, Culture, and Society in Eastern Arabia: Glossary. Clive Holes. 2001. Page XXX. ISBN 90-04-10763-0
 12. Lazard, Gilbert, "Pahlavi, Pârsi, dari: Les langues d'Iran d'apès Ibn al-Muqaffa" in R.N. Frye, Iran and Islam. In Memory of the late Vladimir Minorsky, Edinburgh University Press, 1971.
 13. Nushin Namazi (2008-11-24). "Persian Loan Words in Arabic". Archived from the original on 2011-05-20. Retrieved 2009-06-01.
 14. Classe, Olive (2000). Encyclopedia of literary translation into English. Taylor & Francis. p. 1057. ល.ស.ប.អ. 1-884964-36-2. http://books.google.com/?id=C1uXah12nHgC&pg=PA1057. "Since the Arab conquest of the country in 7th century AD, many loan words have entered the language (which from this time has been written with a slightly modified version of the Arabic script) and the literature has been heavily influenced by the conventions of Arabic literature." 
 15. Ann K. S. Lambton, Persian grammar, Cambridge University Press 1953. "The Arabic words incorporated into the Persian language have become Persianized".