យាយ ភូ

ពីវិគីភីឌា

វីគីលីគ​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ឲ្យ​យាយ ភូ (杨丹葡)និង ឡាវ ម៉េងឃីន(刘明勤) ថា​«ប្តីប្រ​ពន្ធ​អំណាច»។ ដោយ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា ​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ខាង​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​នយោបាយ​បំផុត​​ ក្នុង ​ប្រទេស​កម្ពុជា យាយ ភូ និង​ ឡាវ ម៉េងឃីន សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា​របស់​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា ​គឺ​ជា​សហ​ម្ចាស់​កម្ម​សិទ្ធិ​ក្រុម​ហ៊ុន ​Pheapimex ។ លោក​ឡាវ ម៉េងឃីន ក៏​បាន​គ្រប់​គ្រង​ Shukaku Inc និង​មាន​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ​លោក ហ៊ុន​សែន និង​លោក ជំទាវ ប៊ុន រ៉ានី ៕||