យើងសប្បាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង ដោយ នភ ហង្សផលា ឆ្នាំ២០០៩


1/ ព្រះសូរ្យរះភ្លឺថ្លា ឆាយាពណ្ណរាយ ចិន្តារីករាយ សប្បាយម៉្លេះណា។

2/ ជំនោរផាយផាត់ទៅ ផាត់ទងស្មៅទងផ្កា រេរាំកាយា សាយគន្ធាក្រអូបក្រៃ។

បន្ទរ/ យើងសប្បាយ! យើងសប្បាយ! យើងសប្បាយ! យើងរីករាយ! យើងរីករាយ ឥតខ្វល់អ្វី! ហូ៎!ហូ៎!ហូ៎!ៗៗៗៗ

3/ មេអំបៅហើរេរា សែនសោភាប្រឹមប្រិយ ស្រស់ស្អាតគួរបេតី ហប្ញទ័យរមនា។

4/ ទេសភាពដីខ្មែរ ស្រុកស្រែចំការ ក្សេមក្សាន្ដសុខា ចិន្តាភិសម័យ។

បន្ទរ/ យើងសប្បាយ! យើងសប្បាយ! យើងសប្បាយ! យើងរីករាយ! យើងរីករាយ ឥតខ្វល់អ្វី! ហូ៎! ហូ៎! ហូ៎! ៗៗៗៗ