រញីប្រផេះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Bengal slow loris[១]
Captive N. bengalensis from Laos with 6-week baby.JPG
ស្ថានភាពអភិរក្ស
CITES Appendix I (CITES)[៣]
ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Mammalia
លំដាប់​: Primates
អំបូរ: Lorisidae
ពួក: Nycticebus
ប្រភេទ: N. bengalensis
ឈ្មោះ​ទ្វេនាម
Nycticebus bengalensis
(Lacépède, 1800)
Range of the Bengal slow loris
Synonyms[៤][៥]

The Bengal slow loris (Nycticebus bengalensis) or northern slow loris is a strepsirrhine primate and a species of slow loris native to the Indian subcontinent and Indochina. Its geographic range is larger than that of any other slow loris species. Considered a subspecies of the Sunda slow loris (N. coucang) until 2001, phylogenetic analysis suggests that the Bengal slow loris is most closely related to the Sunda slow loris. However, some individuals in both species have mitochondrial DNA sequences that resemble those of the other species, due to introgressive hybridization. It is the largest species of slow loris, measuring ២៦ ដល់ ៣៨ cm (១០ ដល់ ១៥ in) from head to tail and weighing between ១ and ២,១ kg (២,២ and ៤,៦ lb). Like other slow lorises, it has a wet nose (rhinarium), a round head, flat face, large eyes, small ears, a vestigial tail, and dense, woolly fur. The toxin it secretes from its brachial gland (a scent gland in its arm) differs chemically from that of other slow loris species and may be used to communicate information about sex, age, health, and social status.


References[កែប្រែ]

  1. Groves 2005, pp. 122–123.
  2. Streicher, U., Singh, M., Timmins, R.J. & Brockelman, W. (2008). "Nycticebus bengalensis". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. International Union for Conservation of Nature. Retrieved 9 January 2011.CS1 maint: Multiple names: authors list (link)
  3. UNEP-WCMC. "CITES species database: Nycticebus bengalensis". UNEP-WCMC Species Database. Retrieved 3 February 2011.
  4. Groves 2005, p. 122.
  5. Groves 2001, p. 99.

Cite error: <ref> tag with name "2006CITES" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Das2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Karanth2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Nandini2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Nekaris2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Nekaris2007" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Pan2007" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Pliosungnoen2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Radhakrishna2006" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Starr2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Swapna2010" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "Swapna2008" defined in <references> is not used in prior text.

Literature cited[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Lorisidae nav