រ៉ូណាល់ រីហ្កេន

ពីវិគីភីឌា
រ៉ូណាល់ រីហ្កេន
Ronald Reagan
ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទី៤០
ក្នុងការិយាល័យ
២០ មករា ១៩៨១ – ២០ មករា ១៩៨៩
អនុប្រធានចច អេច ដាប់ប៊ែលយូ ប៊ូស
មុនជីមី កាតធ័រ
បន្ទាប់ចច អេច ដាប់ប៊ែលយូ ប៊ូស
អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទី៣៣
ក្នុងការិយាល័យ
២ មករា ១៩៦៧ – ៦ មករា ១៩៧៥
[[អនុសេនីយ៍ឯកអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទី៣៣|អនុសេនីយ៍ឯក]]រ៉ូប៊ឺត ហ្វីញ
អែដវីន រៃណេក្កិ៍
ចន ហារមែរ
បន្ទាប់ជេរី ប្រោន[១]
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
រ៉ូណាល់ វីលសុន រីហ្កេន

៦ កុម្ភៈ ១៩១១
តាំពីកួ, រដ្ឋអ៊ីលីណយ, សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្លាប់៥ មិថុនា ២០០៤
ឡូសអាន់ជ័រលេស, រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក
កន្លែងបញ្ចុះសពបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់ រីហ្កេន, ស៊ីមីវ៉ាល់លី, រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា, សហរដ្ឋអាមេរិក
គណបក្ស​នយោបាយគណបក្សសាធារណរដ្ឋ (១៩៦២–២០០៤)
ទំនាក់ទំនងនយោបាយ
ផ្សេងទៀត
គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ (មុនឆ្នាំ១៩៦២)
ពន្ធភាពជេន វេម៉ែន (១៩៤០–១៩៤៩)
ណានស៊ី ដាវីស (១៩៥២–២០០៤)
កូនជាមួយវីម៉ែន
ម័ររីន រីហ្កេន (ស្លាប់)
គ្រីស្ទីន រីហ្កេន (ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃពោះ)
ម៉ៃឃើល រីហ្កេន (កូនចញ្ចឹម)
ជាមួយដាវីស
ផាត់ទី ដាវីស
រន រីហ្កេន
សាលាមាតាមហាវិទ្យាល័យអ៊ឺរ៉េកា
ហត្ថលេខាCursive signature in ink
សេវា​យោធា
សាខា/សេវាកម្មកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក
កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក
ឆ្នាំកាន់តំណែង១៩៣៧–៤៥
ឋានៈ អនុសេនីយ៍ឯក

រ៉ូណាល់ រីហ្កេន (៦ កុម្ភៈ ១៩១១ – ៥ មិថុនា ២០០៤) គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងមួយរូបដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី៤០ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨១ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៨៩។ ជាសមាជិកម្នាក់នៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋ គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទី៣៣ ពីឆ្នាំ១៩៦៧ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ បន្ទាប់ពីបានប្រកបអាជីពជាតារាសម្តែងហូលីវូដ និងជាមេដឹកនាំសហជីព។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]