លីម ឈីវហូរ

ពីវិគីភីឌា

វីគីលីគ បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ថា លីម ឈីវហូរ​(林秋好)«អ្នក​ខ្លោង​ទ្វារ​»លោក​ស្រី លីម ឈីវហូរ ជា​នាយក​ក្រុមហ៊ុន Attwood Export Import Co.Ltd។ លីម ឈីវ​ហូរ គឺ​ជា​ស្រ្តី​ម្នាក់​ដែល​មាន​ទំនាក​ទំនង​ល្អ​បំផុត​របស់​កម្ពុជា។ ឯក​សារ​របស់​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ គាត់​មាន​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជា​មួយ យាយ ភូ៕||