វត្តសៀងថង

ពីវិគីភីឌា

វត្តសៀងថង ឬ វត្តសៀងទង គឺជាវត្តអារាមនៃព្រះពុទ្ធសាសនា ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃហ្លួងព្រះបាង ប្រទេសឡាវ ។ វត្តនេះត្រូវបាន សាងសង់ឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៥៥៩ ដល់ ១៥៦០ ដោយសម្តេចព្រះជ័យជេដ្ឋាធិរាជ វត្តសៀងថង គឺជាវត្តអារាមមួយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ឡាវ ហើយនៅតែជាវិមានដ៏សំខាន់មួយចំពោះស្មារតីនៃសាសនា រាជវង្ស និងសិល្បៈប្រពៃណី។

ទិដ្ឋភាពវត្តសៀងថង

ឯកសារយោង[កែប្រែ]