វិកទរ ហ្គោលូបេវ

ពីវិគីភីឌា
លោក វិកទរ ហ្គោលូបេវ ជា បណ្ឌិត ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា និងឯកទេសខាងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈ និងបុរាណវិទ្យា។


លោក វិកទរ ហ្គោលូបេវ កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨៧៨ នៅ សង់ពីទ័របួរ ហើយបានទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅ ​ទីក្រុង​ហាណូយ ជា​ជនជាតិ​បារាំង​ដើម​កំណើត​រុស្ស៊ី ជា​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​កំណាយ​បុរាណវត្ថុ​នៅ ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍

លោក វិកទរ ហ្គោលូបេវ ជា បណ្ឌិត ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា និងឯកទេសខាងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈ និងបុរាណវិទ្យា។ សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សិល្បៈ​បូព៌ា​នៅ ​សាលា​ភាសា​បូព៌ា ​និង​បន្ទាប់​មក​នៅ ​សាលា​អនុវត្ត​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​កម្រិត​ខ្ពស់ ​។ លោក​ វិកទរ ហ្គោលូបេវ បានក្លាយទៅជាសមាជិកម្នាក់នៃ សាលាបារាំងចុងបូព៌ា ពីឆ្នាំ ១៩២០ (បណ្តោះអាសន្ន) បន្ទាប់មកជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីឆ្នាំ ១៩២៧ ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៥ ។