វិគីភីឌា:ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ

ពីវិគីភីឌា
==ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន==

-ពិព័រណ៍វប្បធម៌ពិភពលោក អង្គរ-ឃ្យូងយូ ២០០៦: ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០6 ដល់ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៧ ព័ត៌មានបន្ថែម​សូមទៅកាន់​គេហទំព័រ

Yellow motherfuckig claw. អត្ថបទជាអក្សរទ្រេតgffg {|style="background-color:transparent" cellspacing=0 cellpadding=0 |valign="top"| ទំព័រគំរូ:Portal:Current events/Inclusion |valign="top" style="width:250px"| ទំព័រគំរូ:Portal:Current events/Calendar ទំព័រគំរូ:Portal:Current events/Sidebar |} ទំព័រគំរូ:Portal:Current events/Events by month

== បណ្ណាល័យវិគីភាសាខ្មែរ (Wikisource) បណ្ណាល័យឯកសារឥតគិតថ្លៃ == សួស្ដី! យើងមានដំណឹងថ្មីមួយមកជម្រាបជូន។ ឥឡូវនេះ យើងមានគម្រោងជាបងប្អូនថ្មីមួយទៀតចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសារវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ គឺ [http:/