វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល/Archive 1

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Trezoo[កែប្រែ]

សួស្ដី! ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងវីគីភីឌាភាសាខ្មែរ មិនមាន administrator ដែលមានភាពសកម្មទេ។ ហេតុនេះខ្ញុំសូមស្ម័គ្រចិត្តសុំធ្វើជា administrator ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវការ ការអនុញ្ញាតពិសេស ដូចជាលុបទំព័រដែលមិនចាំបាច់ជាដើម។ អរគុណ។ --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៣:២៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

  • Not yet your account is still too new. Maybe wait for two or three months and then apply. (google translate: គណនីរបស់អ្នកនៅថ្មីពេក។ ប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំពីរឬបីខែហើយបន្ទាប់មកដាក់ពាក្យ។). --SHB2000 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២២:៥៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]
@SHB2000: Thanks for your suggestion.--Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៣៩ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]
But in saying that, keep up the good work though, but just an FYI so you'd have more experience here. (they say the more the better). SHB2000 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

Trezoo[កែប្រែ]

ខ្ញុំសុំសិទ្ធ Sysop បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដើម្បីកែប្រែកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុង Template:Welcome ដែលជាប់សោ។ --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០៦ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

Trezoo[កែប្រែ]

ខ្ញុំសុំស្នើសុំសិទ្ធិ adminship ព្រោះក្នុងវិគីភីឌាខ្មែរគ្មាន administrators ប្រចាំការ។ --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

YesY រូចរាល់ ទីនេះ --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង២៣:០២ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[reply]

(+) គាំទ្រ[កែប្រែ]

(-) ជំទាស់[កែប្រែ]

( ) អព្យាក្រឹត្យ[កែប្រែ]