វិគីភីឌា:ស្នើសុំលុបជាបន្ទាន់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជំរាបសួរ​លោក​អភិបាល! នាង​ខ្ញុំដឹងថាចូលមក​ស្នើសុំទីនេះគឺខុស​ផ្នែក ប៉ុន្តែដោយ​សារ​នាងខ្ញុំរកផ្នែក"ស្នើសុំ"នេះមិនទាន់ឃើញ​នៅ​ក្នុង​wikibook ហេតុនេះទើបចូលមកទីនេះ។

ដោយ​មាន​ការ​កែ​ប្រែ​ខ្លះ​ទៅ​លើ​ឯកសារ"ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pd" ហើយ​មិនទាន់​ចេះ​ប្រើប្រាស់​សមរម្យ​ទៅលើផ្នែកវិគីសៀវភៅ ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កំហុសឆ្គងខ្លះ។

អាស្រ័យ​ហេតុនេះ នាងខ្ញុំសូមស្នើលោកអភិបាលលុបឯកសា"ប្រជុំរឿងផ្សេងៗ.pdf"​ជាបន្ទាន់។ សូមអរគុណ--នរម (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:៥៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)[reply]