ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:នរម

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា
សម្រាប់ភាសាដទៃ សូមមើលវិគីភីឌា:បាបេល
នរម! សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ!
ជម្រាបសួរ នរម! វីគីភីឌាភាសាខ្មែរសូមស្វាគមន៍! វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ បានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០០៥។​

ហើយបច្ចុប្បន្ននេះវិគីជាភាសាខ្មែរមានតែ៤ប៉ុណ្ណោះ មួយគឺវិគីភីឌា និង៣គម្រោងទៀតគឺ៖ វិគីនានុក្រម, វិគីសៀវភៅ និងវិគីបណ្ណាល័យ
ជាថ្មីម្ដងទៀត សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះ ការរួមចំនែករបស់លោកអ្នក។ ខាងក្រោមនេះ គឹជាសេចក្ដីណែនាំ និងជំនួយមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មី៖

ជួយយ៉ាងណា ជួយយ៉ាងណា វិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ បំណង
កិច្ចការ កិច្ចការ ទំព័រហាត់ ហាត់នៅទីនេះ
របៀបវិគីមីឌាសម្រាប់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ Guide ChatKhmer​​ For no-Khmer speakers
ស្ថានទូតវិគីមីឌា Embassy Download the Fonts. Download the Fonts
ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ច្បាប់របស់វិគីភីឌា ជំនួយ ទំព័រជំនួយ

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នករីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែក ជួយកែលម្អវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ សូមចុះហត្ថលេខារបស់លោកអ្នក នៅពេលពិភាក្សា ដោយវាយសញ្ញា (~~~~) ដែលវានឹងបញ្ចូលឈ្មោះនិងកាលបរិច្ឆេទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមជូនពរអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗពេល។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)[ឆ្លើយតប]


នេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សារបស់លោកអ្នក។​


របៀបវាយ ខ្មែរយូនីកូដ៖ ការមិនប្រើ invisible space សម្រាប់ការសរសេរចំណងជើងអត្ថបទ & ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម[កែប្រែ]

សួរស្ដីបង! សុខសប្បាយទេ? ទើបឃើញអត្ថបទថ្មីដែលបងសរសេរ គឺ សាវ័ក​ព្រះ​ពុទ្ធ។ ខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយ ក្រុមការងារយើងអំពីរបៀបវាយ ខ្មែរយូនីកូដ។ ដោយឡែក ចំណែកការវាយ invisible space ឬ ចន្លោះមិនឃើញ - គឺយើងគប្បីមិនប្រើសម្រាប់ ចំណងជើងអត្ថបទ & ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ទេ ពីព្រោះ៖

  1. We don't have conventional rule on how to use invisible space. E.g. សាវ័កព្រះពុទ្ធ - Bong types 2 spaces (សាវ័ក-ព្រះ-ពុទ្ធ), but some might only 1: សាវ័ក-ព្រះពុទ្ធ So it's difficult when do searching...
  2. In the URL address bar, with invisible space, it shows the strange, unfriendly signs like this %E2%80%8B

So we sugguesst to use normal/visible SPACE and/or the parenthesis sign (). សូមអរគុណបង! --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១៤:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Copy and paste of Tipitaka into Wiki[កែប្រែ]

It's neither according the concept and rules of wiki nor in regard of copyright proper and allowed. To move the propery of heritage of the Sangha or property of others into ownership of wiki and further give it free to edit ancient text for everyone not to speakt of giving it for sell is a very akusala undertaking.

It would be good when this content is removed and so act respectfully not only toward wiki but also toward the Tripple Gems and the Khmer cultural heritage.

May how ever, all your good undertakings bear always quick fruits so that you may see cause and effect clear and increase conviction by it. --សមណៈយុហាន់ (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៤៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Please add a license[កែប្រែ]

You have added one or more file(s) with no license. All files need a license. Please check your uploads and make sure they all have a good source, author and license. If they do not have a license the files have to be deleted. You can see all files with no license in Category:Files with no license. Click the link in the top of the category and find your own name to see the files you uploaded. For questions please contact User:MGA73. -- MGA73bot (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]