វិថីព្រះអង្គឌួង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីព្រះអង្គឌួង ជាវិថីដែលគិតចាប់ពីមុខ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ទៅដល់ មហាវិថីម៉ៅសេទង់(ប្រវែង ១,៥គីឡូម៉ែត្រ) ទៅដល់ មហាវិថីព្រះសីហនុ(ជាផ្លូវទ្វេទិស ប្រវែង៣គីឡូម៉ែត្រ) ចាប់ពី មហាវិថីព្រះសីហនុ ទៅដល់ ផ្សារធំថ្មី(ជាផ្លូវឯកទិស មានប្រវែង៥,២គីឡូម៉ែត្រ) ទៅទល់នឹង ផ្សារធំថ្មី