វិថីរដ្ឋសភា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីរដ្ឋសភា គឺជាវិថីដែលស្ថិតនៅកែងនឹង វិថីសុធារស ខាងត្បូងប៊ូឌីញ ខាងក្រោយ រដ្ឋសភា និង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ទៅទល់នឹងរង្វង់មូលសម្ដេចសង្ឃរាជជួន ណាត