វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
Voice of America
ប្រភេទ International public broadcaster
ប្រទេស សហរដ្ឋអាមេរិក(for external consumption only)
បង្កើតដោយ 1942
Headquarters Washington, D.C.
Owner Federal government of the United States
គេហទំព័រ www.voanews.com

វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក (អង់គ្លេសVoice of America អក្សរកាត់ VOA) is the official external broadcast institution of the United States federal government. It is one of five civilian U.S. international broadcasters working under the umbrella of the Broadcasting Board of Governors (BBG). VOA provides programming for broadcast on radio, TV and the internet outside of the U.S., in 43 languages. VOA produces about 1,500 hours of news and feature programming each week for an estimated global audience of 123 million people, "to promote freedom and democracy and to enhance understanding through multimedia communication of accurate, objective, and balanced news, information and other programming about America and the world to audiences overseas."[១] Its day-to-day operations are supported by the International Broadcasting Bureau (IBB).

Shortwave frequencies[កែប្រែ]

English[កែប្រែ]

English Language Broadcast Frequencies[២]
Target audience Frequencies (kHz)
Europe, Middle East, and North Africa 1593, 5970, 9480, 13570, 15530
Africa 909, 1530, 4930, 4940, 4960, 6080, 9850, 9855, 12015, 12080, 15580, 17585, 17895
Sudan 9675, 12015, 13825
Zimbabwe 909, 4930, 11605, 15775
Afghanistan 1296, 7555
East Asia, South Asia, Oceania 1170, 1575, 5895, 5915, 7430, 7460, 7540, 7575, 9510, 9760, 9780, 11705, 11955, 12075, 12150
Not Applicable 1170, 1575, 1593, 6140, 7430, 7460, 7465, 7485, 7520, 9485, 9570, 9630, 9760, 9780, 9820, 11725, 11840, 11890, 12005, 12080, 13570, 13805, 15145, 15205, 15290, 15340, 17820

Other languages[កែប្រែ]

Other Language Broadcast Frequencies[៣]
Language Frequencies (kHz)
Afaan Oromoo 11520, 11905, 11925, 12140, 13870
Albanian 3995, 5945, 6040
Amharic 6055, 7300, 11790, 11905, 11925, 12140, 13630, 13870
Azerbaijani 7220, 9850, 13580
Bengali 1575, 7260, 9320
Burmese 1575, 5865, 5955, 6185, 7430, 9320, 9940, 11820, 11910, 11965, 12120, 15110, 15620, 17775
Cantonese 1170, 7365, 9355
Creole 5835, 6135, 7465, 7590, 9505, 11905, 13725, 15390, 17565
Croatian 5975, 6145, 7295
Dari 1296, 7555, 9335, 11565, 11580, 15090, 15380
French 1530, 4960, 6035, 6170, 6095, 9815, 9830, 9880, 12035, 12080, 13710, 15185, 15730, 17550
Georgian 9435, 13745
Hausa 1530, 4940, 4960, 6045, 6170, 7230, 9600, 9815, 11785, 11890, 11905, 13820, 15185, 17800
Hindi
Indonesian 7225, 7550, 9535, 9700, 9890, 9945, 11805, 12010, 13705
Khmer 1575, 5955, 6060, 9320, 11540, 15340
Korean 648, 1188, 5870, 5890, 6060, 7225, 7365, 9490, 11935
Kurdish 1593, 11645, 15130, 17750
Laotian 1575, 9810, 11930
Mandarin 6110, 6135, 7205, 9510, 9545, 9845, 9985, 11785, 11805, 11825, 11830, 11925, 11965, 11990, 12040, 13610, 13740, 13775, 15170, 15250, 15255, 15385, 15665, 17765, 17775, 17855, 21705
Ndebele 909, 4930, 11605, 15775
Pashto (Afghanistan) 1296, 7495, 7555, 9310, 9335, 9380, 9390, 9700, 9780, 11535, 11565, 11580, 12015, 15090, 15380
Pashto (Pakistan) 7495, 9310, 9380, 9390, 9700, 9780, 11535, 12015
Persian 648, 1593, 5860, 5970, 6040, 6105, 7295, 7455, 9390, 9840, 11780
Portuguese 1530, 9800, 12080, 12120, 15740, 21590
Rwanda-Rundi 7340, 9540, 11750, 12010, 17785
Shona 909, 4930, 11605, 15775
Somali 88, 1431, 5945, 12110, 13580, 15445, 15460, 15545
Spanish 5890, 9885, 11625, 13715, 15590
Swahili 7380, 9440, 9815, 15365, 15730
Tibetan 7250, 7330, 7465, 7565, 9480, 9565, 9855, 11510, 11975, 15265, 15490, 17735
Tigrigna 11520, 11905, 11925, 12140, 13870
Turkish 7265
Urdu 972, 1539, 7460, 11860, 11975, 15725
Uzbek 801, 9670, 11780, 13755, 15185
Vietnamese 1575, 5955, 6060, 9720, 9355, 15340

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

VOA News in Russian 2013-01-11: mental illness


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
  2. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.
  3. Lua error in Module:Citation/CS1/Date_validation at line 45: attempt to compare number with nil.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:International news channels ទំព័រគំរូ:Broadcasting Board of Governors

ទំព័រគំរូ:US Shortwave Radio