វិទ្យុអាស៊ីសេរី

ពីវិគីភីឌា
វិទ្យុអាស៊ីសេរី
(Radio Free Asia)
RFA official logo
អក្សរ​កាត់RFA
ស្ថាបនា1996
ប្រភេទprivate, non-profit Sec 501(c)3 corporation
គោល​បំណងBroadcast Media
ទីតាំង
ភាសា​ផ្លូវ​ការMandarin, Cantonese, Tibetan, Uyghur, Burmese, Vietnamese, Lao, Khmer, and Korean
President
Libby Liu
អង្គការ​មេ
Broadcasting Board of Governors
គេហទំព័រrfa.org

​វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ គឺ​ជា​សាជីវកម្ម​ឯកជន​មិន​រក​ប្រាក់​កម្រៃ ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ដំណឹង និង​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ផ្សាយ​ជា​លើក​ដំបូង​ជា​ភាសា​ចិនកុកងឺMandarinlanguage ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​ដើម​កំណើត​អាស៊ី៩​ភាសាដល់​អ្នកស្ដាប់​ដែល​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​ការផ្សាយ​ដំណឹង​ពេញលេញ​និង​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ត្រូវ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​សមាជសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]


តំណភ្ជាប់[កែប្រែ]