វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍នៃមីយ៉ាន់ម៉ា

ពីវិគីភីឌា

វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍មីយ៉ាន់ម៉ា ( ភូមា: မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား ជាអក្សរកាត់ MRTV ) ដែលពីមុនជា សេវាផ្សាយរបស់ភូមា ( BBS ) គឺជាមេនៃ សេវាជាតិរបស់វិទ្យុមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ និង ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MRTV ។ ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍កំពុងចាក់ផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង កាម៉ាយុត ទីក្រុងយ៉ាំងហ្គោន ។ ឥឡូវនេះសេវាវិទ្យុកំពុងផ្សាយជាចម្បងពី ទីក្រុងណៃពិដោរ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]