វិសមភាពហាតវីហ្គឺហ្វីនស្លឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុង​គណិតវិទ្យា វិសមភាព​ហាតវីហ្គឺ​ហ្វីនស្លឺ (Hadwiger–Finsler inequality) គឺជា​លទ្ធផល​ធរណីមាត្រ​នៃ​ត្រីកោណ​ក្នុង​ប្លង់អឺគ្លីត​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅដោយយក​ឈ្មោះ​តាម​គណិតវិទូ​ ហុហ្គោ ហាតវីហ្គឺ (Hugo Hadwiger) និង ប៉ូល ហ្វីនស្លឺ (Paul Finsler) ។


ពំនោល​វិសមភាព[កែប្រែ]

ប្រសិនបើ​ត្រីកោណ​មួយ​ក្នុង​ប្លង់​មាន​រង្វាស់​ជ្រុង a; b និង c និង​មាន​ក្រលាផ្ទៃ នោះ​គេ​បាន

វិសមភាពវេតស្សឹនបុក (Weitzenböck's inequality ) គឺ​កូរ៉ូលែរ​​នឹង​វិសមភាព​នេះ​៖ ប្រសិនបើ​ត្រីកោណ​មួយ​ក្នុង​ប្លង់មាន​​រង្វាស់​ជ្រុង​ a; b និង c និង​ក្រលាផ្ទៃ S នោះ​គេ​បាន