វីនដូ Me

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វីនដូ Me (អង់គ្លេសMicrosoft Windows ME) គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់មីក្រូសូប ដែលត្រូវបានគេចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងពីមូលដ្ឋានរបស់ វីនដូ ៩៨ Second Edition ខណៈពេលដែលវីនដូ ២០០០ (អេនធ៊ី ៥,០) ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីមូលដ្ឋានរបស់ វីនដូអេនធ៊ី ៤.០។ ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះមិនស្ថិតស្ថេរ និងមានបញ្ហាច្រើន ធ្វើឱ្យវីនដូកំណែនេះមិនពេញនិយម។