សង្កាត់កូនគ្រៀល

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់កូនគ្រៀល (អង់គ្លេស: Koun Kriel Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ៣០ភូមិ÷

សង្កាត់កូនគ្រៀល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៤០៣០១ ភូមិខ្ទុំ Khtum Village
២២០៤០៣០២ ភូមិតាម៉ាន Ta Man Village
២២០៤០៣០៣ ភូមិថ្នល់បត់ Thnal Bat Village
២២០៤០៣០៤ ភូមិអន្លង់វែង Anlong Veaeng Village
២២០៤០៣០៥ ភូមិត្រពាំងវែង Trapeang Veaeng Village
២២០៤០៣០៦ ភូមិថ្មី Thmei Village
២២០៤០៣០៧ ភូមិត្រពាំងស្លែង Trapeang Slaeng Village
២២០៤០៣០៨ ភូមិគោកប្រាសាទ Kouk Prasat Village
២២០៤០៣០៩ ភូមិក្ដុល Kdol Village
២២០៤០៣១០ ភូមិគីរីវ័័ន្ដ Kirivoant Village
២២០៤០៣១១ ភូមិចំប៉ាសុខ Champa Sokh Village
២២០៤០៣១២ ភូមិផ្អុង Ph'ong Village
២២០៤០៣១៣ ភូមិកូនក្រៀល កែឈ្មោះពី កូនគ្រៀល ទៅ កូនក្រៀល Koun Kriel Village
២២០៤០៣១៤ ភូមិឈើក្រំ Chheu Kram Village
២២០៤០៣១៥ ភូមិអូរពក Ou Pok Village
២២០៤០៣១៦ ភូមិដងទង់ Dorng Tong Village
២២០៤០៣១៧ ភូមិរំដួលជើងភ្នំ Romdoul Cheungphnom Village
២២០៤០៣១៨ ភូមិឈូកមាស Chhouk meas Village
២២០៤០៣១៩ ភូមិគោកឈូក Kouk Chhuk Village
២២០៤០៣២០ ភូមិគោកភ្លុក Kouk Phluk Village
២២០៤០៣២១ ភូមិត្រពាំងទូង Trapeang Toung Village
២២០៤០៣២២ ភូមិគោកអម្ពិល Kouk Ampil Village
២២០៤០៣២៣ ភូមិអូរឫស្សី Ou Ruessei Village
២២០៤០៣២៤ ភូមិស្រះព្រិច Sras Prich Village
២២០៤០៣២៥ ភូមិជ្រឹងខាងកើត Village
២២០៤០៣២៦ ភូមិជ្រឹងខាងលិច Chrueng Khang Lech Village
២២០៤០៣២៧ ភូមិបុស្ស Boss Village
២២០៤០៣២៨ ភូមិគោកចាន់រី លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី បំបែកចេញពីភូមិក្តុល Kouk Chanry Village
២២០៤០៣២៩ ភូមិសំរោងសែនជ័យ១ Samroang Saenchey 1 Village
២២០៤០៣៣០ ភូមិសំរោងសែនជ័យ២ Samroang Saenchey 2 Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់កូនគ្រៀល

សង្កាត់កូនគ្រៀល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំត្រពាំងតាវ ស្រុកអន្លង់វែង
 West	សង្កាត់បន្សាយរាក់ សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
 South	សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
 North	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏