សង្កាត់កំពង់ក្របៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់កំពង់ក្របៅ (អង់គ្លេស$ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

សង្កាត់កំពង់ក្របៅ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣០៦០១ ភូមិស្នែងក្របី Snaeng Krabei
០៦០៣០៦០២ ភូមិស្ទឹងសែន Stueng Saen
០៦០៣០៦០៣ ភូមិកំពង់ក្របៅ Kampong Krabau
 East 	ឃុំព្រៃគុយ ស្រុកស្ទឹងសែន
 West 	សង្កាត់អូរកន្ធរ ក្រុងស្ទឹងសែន និងឃុំក្ដីដូង ស្រុកស្ទឹងសែន
 South 	ស្ទឹងសែន (សង្កាត់កំពង់រទេះ សង្កាក់កំពង់ធំ សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន)
 North 	ឃុំក្ដីដូង ស្រុកស្ទឹងសែន និងសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ សង្កាត់អារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន