ក្រុងស្ទឹងសែន

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុងស្ទឹងសែនជាទីក្រុង របស់ខេត្តកំពង់ធំ។ ក្រុងស្ទឹងសែនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពី​ស្រុកស្ទឹងសែន តាមអនុក្រិតកំណែទំរង់រដ្ឋបាល​ឆ្នាំ២០០៨[១]។ ក្រុងស្ទឹងសែនចែកចេញជា៨សង្កាត់គឺ៖

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]