សង្កាត់ជ័យជំនះ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ជ័យជំនះ (អង់គ្លេស$ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ជ័យជំនះ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ជ័យជំនះ

សង្កាត់ជ័យជំនះ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)